Velghe & Velghe, Geassocieerde notarissen te Maasmechelen

 

Velghe & Velghe

Geassocieerde notarissen te Maasmechelen

De notaris in de klas


De notaris is ook graag bereid in de klas een juridische voordracht te geven in het kader van de cursus recht.

 

De meeste leerlingen vinden dergelijke voordrachten interessant en hebben belangstelling voor volgende thema's:

  • Huwelijk
  • Ongehuwd samenwonen
  • Echtscheiding
  • Kopen / verkopen en lenen
  • Erven
  • Schenkingen
  • De rol van de notaris
  • Vennootschappen

Bent u klasverantwoordelijke en wenst u zo'n voordracht  in te lassen in uw opleidingspakket, dan kan u bijgaand aanvraagformulier, minstens 6 weken voor de gewenste datum die door u vrij wordt bepaald, opsturen naar de Vlaamse Raad van het Notariaat (VlaNot) van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN), Bergstraat 30/34 te 1000 Brussel of via e-mail naar voordrachten@fednot.be.
Wij contacteren dan een notaris uit uw buurt en houden u op de hoogte.

De notaris brengt ook aangepaste documentatie mee.
 

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .