Velghe & Velghe, Geassocieerde notarissen te Maasmechelen

 

Velghe & Velghe

Geassocieerde notarissen te Maasmechelen

Uw samenwonende partner beschermen

De keuze om feitelijk samen te wonen, een wettelijke samenwoning aan te gaan of te trouwen is niet evident. Koppels staan niet altijd stil bij de gevolgen die hun ge­kozen samenlevingsvorm teweegbrengt. Er bestaan nochtans grote verschillen tussen de verschillende samenlevingsvormen. Deze zijn vooral voelbaar op het moment dat een samenwonend koppel uit elkaar gaat of wanneer één van de partners overlijdt.

De wet regelt nauwelijks iets voor koppels die feitelijk of wettelijk samenwonen. Het is dus essentieel dat samenwoners die duurzaam (ongehuwd) samenleven en elkaar een appeltje voor de dorst willen nalaten zélf stappen ondernemen om in een minimum aan bescherming te voorzien. De notaris speelt hierbij een grote rol.

 

Er bestaat een waaier aan mogelijkheden om de samenwoning te organiseren.

In dit onderdeel overlopen wij de belangrijkste “instrumenten” die feitelijke- en wettelijke samenwonenden kunnen gebruiken om elkaar te beschermen. Hiermee bedoelen we zowel de wettelijke samenwoners, als de feitelijke samenwoners.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .