Velghe & Velghe, Geassocieerde notarissen te Maasmechelen

 

Velghe & Velghe

Geassocieerde notarissen te Maasmechelen

De notaris-bemiddelaar

Niet elke notaris is bemiddelaar.

Een notaris-bemiddelaar heeft een speciale opleiding genoten en dient erkend te zijn om als bemiddelaar te mogen optreden.

 

De notaris is bij uitstek geschikt om als bemiddelaar op te treden dankzij

  • zijn juridische vorming en ervaring als onpartijdig raadsman en
  • zijn strenge deontologische plichten van beroepsgeheim en discretie.

Opgelet: Uw notaris zal u misschien soms adviseren over wat voor u de beste keuze is. Indien die notaris als bemiddelaar optreedt, zal hij u nog steeds bijstaan en informeren, maar hij zal u niet adviseren. Dit wil zeggen dat hij tijdens een bemiddeling nooit zal aangeven wat hij de beste keuze vindt. De beslissing in een bemiddeling ligt altijd enkel bij partijen.

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .